1

(0 پاسخ ، ارسال شده در انجمن آزمایشی)

اگر شما این مطلب را میبینید ( که من اینطور حدس میزنم ) ، به نظر می آید نصب PunBB بدرستی انجام گرفته ! حالا وارد سایت شده و به کنترل پنل مدیریت رفته تا انجمن خود را پیکربندی کنید.