1

موضوع: ارسال آزمایشی

اگر شما این مطلب را میبینید ( که من اینطور حدس میزنم ) ، به نظر می آید نصب PunBB بدرستی انجام گرفته ! حالا وارد سایت شده و به کنترل پنل مدیریت رفته تا انجمن خود را پیکربندی کنید.